วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555


บริษัท เสริมสุข จำกัด
ความเป็นมา
บริษัท เสริมสุข จำกัด ได้ก่อตั้งโรงงานขนาดย่อมแห่งแรกขึ้นบนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ณถนนสีลม และเริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2496 เวลา 7.00 น.
เครื่องดื่ม "เป๊ปซี่" ได้เริ่มทยอยออกสู่ตลาดเมืองไทย เพื่อสร้างความสดชื่นให้แก่คนไทยทั้ง ประเทศเป็นครั้งแรก ด้วยขวดขนาด 10 ออนซ์ ภายใต้คำขวัญโฆษณา "ดีมาก มากดี" (Quality Quantity)

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ผู้นำในการเป็นบริษัท ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องดื่มครบวงจร
บริษัท  เสริมสุข จำกัด(มหาชน) คือ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มครบวงจรรายแรก ที่นำความสดชื่นมาสู่ผู้บริโภคชายไทยทั่วประเทศ และในการที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นผู้นำอันแข็งแกร่งในตลาดเครื่องดื่ม บริษัทฯจึงได้วางนโยบายและการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ดังนี้
·       มุ่งเน้นให้ผู้บริโภผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด  โดยการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด
·       มองหาโอกาสในการเจาะตลาดและสถานที่ในการจัด จำหน่ายใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
·       พัฒนาระบบปฎิบัติการ  องค์กร และบุคลากรทุกคนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
·       พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้จัดจำหน่ายอยางเต็มที่ เนื่องจากความสำเร็จนั้น
·       เกิดจากระบบการจัดการที่ยอดเยี่ยมของผู้จัดจำหน่ายเป็นหลัก
แผนผังองค์กร
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) มีการจัดโครงสร้างองค์กร ดังแผนผังต่อไปนี้0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

<< หน้าแรก